Διαδικτυακή ημερίδα με θέμα “Ο Θρησκευτικός Τουρισμός στη Θεσσαλία”

Στο πλαίσιο της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» (ΕΣΠΑ 2014 – 2020), η εταιρεία STRATIS ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ, Συντονιστής εταίρος του ερευνητικού έργου «Ανάδειξη και Πιστοποίηση Προορισμών και Διαδρομών Θρησκευτικού Τουρισμού – RE-TOUR», σας προσκαλεί στην ημερίδα με τίτλο «Θρησκευτικός Τουρισμός στην Περιοχή της Θεσσαλίας».

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, μετά από μία σύντομη παρουσίαση του ερευνητικού έργου RE-TOUR, θα παρουσιαστούν εισηγήσεις από εκπροσώπους φορέων της περιοχής σχετικά με τον Θρησκευτικό Τουρισμό και τις δυνατότητες και τις προοπτικές της περιοχής.

Το αναλυτικό Πρόγραμμα της Ημερίδας θα ανακοινωθεί σύντομα.

Λίγα λόγια για το έργο

Το ερευνητικό έργο RE-TOUR («ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ») αφορά στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου αναπτυξιακού πακέτου συμβουλευτικών – προωθητικών υπηρεσιών και υπηρεσιών «πιστοποίησης» το οποίο θα παρέχει τη δυνατότητα στους δυνητικούς λήπτες (ΟΤΑ Α & Β βαθμού, Αναπτυξιακές Εταιρίες, Επιμελητήρια, κλπ) να εκπονήσουν και να υλοποιήσουν ένα απόλυτα ολοκληρωμένο στρατηγικό σχέδιο ανάδειξης και αξιοποίησης των θρησκευτικών – βυζαντινών μνημείων της περιοχής τους.
Οι υπηρεσίες του RE-TOUR δεν αφορούν μόνο στην ανάδειξη συγκεκριμένων μνημείων ή διαδρομών αλλά δημιουργούν ένα ολιστικό και ολοκληρωμένο στρατηγικό σχέδιο τοπικής ανάπτυξης το οποίο συνδέεται τόσο με πρωτοβουλίες παραδοσιακής όσο και κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Το μοντέλο τοπικής ανάπτυξης με άξονα τον Θρησκευτικό Τουρισμό που το RE-TOUR υπηρετεί, βασίζεται στο συμμετοχικό σχεδιασμό και στην κινητοποίηση – ενεργοποίηση του συνόλου της τοπικής κοινωνίας.

Το ερευνητικό έργο RE-TOUR υλοποιείται από τους ακόλουθους εταίρους:
• STRATIS ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ (Συντονιστής)
• ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΡΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ Α.Μ.Κ.Ε.
• Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Τμήμα Θεολογίας)
• Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Τμήμα Οικονομικών Επιστημών)

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο: 210 6743835 / info@stratis.com.gr/
facebook: Religious Tourism – RE.Tour

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ:
Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων της Ε.Ε. (GDPR), θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται θα χρησιμοποιηθούν από τους εταίρους του RE-TOUR, τους συνεργάτες τους και τον μηχανισμό χρηματοδότησης για (α) την υλοποίηση του, (β) τις σχετικές εσωτερικές διοικητικές διαδικασίες και διαδικασίες αναφοράς και (γ) για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σε σχέση με τη συμμετοχή σας στη Διαδικτυακή Ημερίδα. Τα δεδομένα σας δεν θα αποκαλυφθούν σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεσή σας. Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες πριν από τη συγκατάθεσή σας σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων της απαιτούμενης διαδικασίας ή υπηρεσίας, θα μπορούσατε να προωθήσετε τις αμφιβολίες σας στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@stratis.com.gr

Μοιράσου το άρθρο