Ρεπορτάζ

Μπορείτε να δανειστείτε και να επιστρέψετε βιβλία στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Λάρισας

Από την Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Επιστημών Δήμου Λαρισαίων ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. ΔΙα/Γ.Π.οικ. 31950/2021(ΦΕΚ 2141/Β/22-5-2021), το Παιδικό Τμήμα