Εκδηλώσεις

Γαλλικό Ινστιτούτο Λάρισας: Εκδήλωση για την παρουσίαση ιστορικών τεκμηρίων για την παρουσία της Γαλλικής Στρατιάς στη Θεσσαλία

Το Γαλλικό Ινστιτούτο Λάρισας-Γαλλική Πρεσβεία στην Ελλάδα και η Φωτοθήκη Λάρισας, με την στήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Δήμου